McKenzie-terapia

McKenzie-terapia  on tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitomuoto, jossa periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, minimoimaan uuden kipuvaiheen vaaratekijät ja selviämään uusiutuvista selkäkipuvaiheista omatoimisesti.

Terapia alkaa asiakkaan oirekuvan määrittelyllä. Tarkoituksena on selvittää oireita aiheuttava kudos ja sen paranemisprosessin vaihe, mikä on perustana terapian toteuttamiselle. Hoito etenee potilaan tuottamista liikkeistä/ voimista tarvittaessa terapeutin tuottamiin voimiin.

Terapia koostuu yksilöllisistä harjoitteista, asennon hallinnan opetuksesta ja ennaltaehkäisystä. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja muiden oireiden käyttäytymisen perusteella. Hoidon tavoitteena on poistaa kipu ja oireet, palauttaa rangan / nivelen täydellinen toiminta sekä ennaltaehkäistä vaivan uusiutuminen tai progressiivinen paheneminen.