FYSIOTERAPIA

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on parantaa ja ylläpitää ihmisen toimintakykyä ja liikkumista.